ग्रामोद्धार

नवीन शैक्षणिक धोरण 2020: शिक्षण व्यवस्थेतील बदल

देशातल्या शालेय आणि उच्च शिक्षण प्रणालीत परिवर्तनात्मक सुधारणेला वाव देणाऱ्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ला केंद्रीय मंत्री मंडळाची...

पुढे वाचा

पक्षांचे अंत्यसंस्कार करतं तरी कोण ?

" जो जन्माला येतो तो एक ना एक दिवस मरणारच आहे." माणसाच्या बाबतीत लागू असणारी ही गोष्ट प्राणी-पक्षी यांनाही लागू पडते क़ा ?

पुढे वाचा

चक्रिवादळाचं बारसं कसं होते आणि कोण करते  ?

तो अतिशय वेगात येऊन गेला , सोबत पाऊसही घेऊन आला होता. अन् जाताना काही भागातले जनजीवन विसकटुन गेला ही , झाड़े- विजेचे खांब पडझड झाली....

पुढे वाचा

भारतात पहिला कॉल कोणी ? कोणाला ? अन् कधी केला होता...

तुम्हाला एक गोष्ट माहिती आहे का ? की  भारतात मोबाइल केव्हा आला ?  पहिला कॉल कधी केला ? कोणी केला ?

पुढे वाचा

प्रयोजनांचा निखारा

प्रयोजनांचा निखारा फुंकर घातल्या जळता जळत नव्हता, राख मात्र होत होती स्वप्ने, कोणती ती कुणास ठाऊक..

पुढे वाचा

नवे-कोरे पान

Keyboards वर इंग्रजी टाइप करुन, शाळेतल्या दीवाळी गृहपाठातील निबंधाची कधी आठवण होते ? नव्या कोऱ्या वहीतले पहिले पान जितक्या जमेल तितक्या...

पुढे वाचा

हत्तीणीचे बाळ कोणती कविता म्हणेल ?  ‘A prayer before...

केरळमध्ये मारल्या गेलेल्या हत्तीणीच्या पोटातील बाळाला जन्माला यायचे का ? असे विचारले असते तर ते नाही म्हणाले असते व त्याने ही प्रसिद्ध...

पुढे वाचा

" एखादे वेळी मी माझ्या बापाचे नाव बदलीन; पण या कॉलेज...

पाखिफुट्या पाखरांसाठी | पवित्र असा वटवृक्ष रोविला | जो वस्तीला आला त्याला | ताटामधला घास दिला || लोकांना वारसाने संपत्ती मिळते आपल्या...

पुढे वाचा

महाराज उठून बसले आणि म्हणाले - ' मी जायला तयार आहे....

६ मे १९२२ ला शाहू महाराजांनी जगाचा निरोप घेतला. राजांच्या मृत्यूच्या बातमीने लोकांच्या दुःखाला पारावार उरला नाही. प्रबोधनकार ठाकरे...

पुढे वाचा

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here