वर्ग : कवितेच्या गावी

प्रयोजनांचा निखारा

प्रयोजनांचा निखारा फुंकर घातल्या जळता जळत नव्हता, राख मात्र होत होती स्वप्ने, कोणती ती कुणास ठाऊक..

पुढे वाचा

नवे-कोरे पान

Keyboards वर इंग्रजी टाइप करुन, शाळेतल्या दीवाळी गृहपाठातील निबंधाची कधी आठवण होते ? नव्या कोऱ्या वहीतले पहिले पान जितक्या जमेल तितक्या...

पुढे वाचा

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here