ग्रामोद्धार

दारिद्रय रेषा म्हणजे काय रे भौ?

Poverty Line म्हणजे दारिद्रय रेषा ही संकल्पना सर्वश्रुत असली तरी दारिद्रय रेषेखालील कोण व दारिद्रय.रेषेच्या वर कोण यासाठी कोणते निकष...

पुढे वाचा

सरकारकडून केली जाणारी दारिद्र्य निर्मूलनाची मांडणी.

मानवी गरजा या अमर्याद या शब्दापलीकडच्या आहेत आणि उपलब्ध असणारी नैसर्गिक संसाधने ही मर्यादा या चौकटीत बसणारे आहेत. त्यामुळे गेली अनेक...

पुढे वाचा

ग्रामोद्धार हे देशाच्या सर्वांगीण विकासाची खुली चर्चा...

ग्रामोद्धार हे देशाच्या सर्वांगीण विकासाची खुली चर्चा करणारे व्यासपीठ आहे

पुढे वाचा

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here