टॅग : Where do birds go to die

पक्षांचे अंत्यसंस्कार करतं तरी कोण ?

" जो जन्माला येतो तो एक ना एक दिवस मरणारच आहे." माणसाच्या बाबतीत लागू असणारी ही गोष्ट प्राणी-पक्षी यांनाही लागू पडते क़ा ?

पुढे वाचा

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here